Weryfikacja odznak turystycznych

W naszym Oddziale prowadzimy weryfikację następujących odznak:

- Odznaka Turystyki Pieszej (OTP, do m. złotej włącznie),

- Górska Odznaka Turystyczna (GOT, do m. złotej włącznie),

- Turysta-Przyrodnik,

- Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej,

- Miłośnik Puszczy Kozienickiej,

- Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza,

- Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza,

- Dziecięca Odznaka Turystyczna,

- Regionalna Odznaka Krajoznawcza,

- inne, których regulaminy dopuszczają weryfikację przez Oddział.

Uwaga! Nie są już weryfikowane odznaki: Poznajemy Diecezję Radomską i Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Radomskiej.