Władze Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu - XXII kadencja

Zarząd Oddziału

prezes - Łukasz Sobol

wiceprezes - Sławomir Mazgajczyk

sekretarz - Robert Sasin

skarbnik - Grzegorz Łukomski

członek zarządu - Henryk Kozak

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

prezes - Wojciech Kacperski

wiceprezes - Wojciech Chrzanowski

sekretarz - Monika Stanuszek

Sąd Koleżeński Oddziału

prezes - Tomasz Korczak

wiceprezes - Marek Kowalik

sekretarz - Igor Błądek

członek - Andrzej Pajda

członek - Szczepan Pomarański

Komisje działające w XXII kadencji

Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej

przewodniczący - Łukasz Sobol

wiceprzewodniczący - Jan Walczak

członek - Henryk Kozak

członek - Dariusz Mrozowicz

Komisja Turystyki Motorowej

funkcję Komisji pełni Zarząd KTM "Wicher"