Oddział posiada w sprzedaży:

- książeczki odznak: OTP, GOT, Turysta-Przyrodnik, Turysta-Senior, KOT, OK,

- odznaki: OTP, GOT, T-P, T-S, OK, MOK, OKZR, MPK.

- dla kolekcjonerów: odznaki z imprez turystycznych Oddziału,